Lasso-concepten aanwezig op Huurdersfestival 2018

Woonbond organiseert in 2018 hét grote Nederlandse Huurdersfestival! Het festival vindt plaats in De Rijtuigenloods in Amersfoort op 29 september van 10.00 tot 16.30 uur. Het festivalprogramma bestaat uit muziek, cabaret, hapjes en drankjes, een festivalmarkt en een veelheid aan programma’s, activiteiten, demonstraties, mini-workshops en véél meer… U kunt zich daarvoor aanmelden op www.huurdersfestival.nl

Het team van Lasso-concepten zal aanwezig zijn. Lasso levert bijdrage aan de versterking van huurdersorganisaties. Het Lasso-team dat aanwezig is bestaat uit Jos Alsters, Wisso Wissing en Wim Dings. Gelet op de drukte kunnen geïnteresseerden 30 minuten claimen van een van de team leden voor een korte uitleg en introductie in de wereld van Lasso. U kunt uw verzoek mailen naar info@@lasso-concepten.nl. De huurdersorganisatie die kiest voor Lasso tijdens het festival krijgt een special festivalcadeau. Kijk naar de video voor wat Lasso doet.

 

Privacy wetgeving en Lasso

De provincie Limburg biedt de helpende hand aan verenigingen en stichtingen om aan de privacywetgeving te kunnen voldoen. De provincie Limburg heeft samen met het Huis voor de Sport en het Huis voor de Kunsten Limburg een speciale website ingericht waar verenigingen en stichtingen terecht kunnen voor de broodnodige informatie. Blijft staan dat deze organisaties hun administratieve organisatie dusdanig moeten inrichten dat zij ook kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. Lasso kan hierin ondersteunen!

Lasso is een integrale administratie op basis van een nieuw concept: creatief, onafhankelijk en effectief.

Een Lassoadministratie vertrekt vanuit de mensen die geadministreerd worden. Privacy is dan ook het eerste aandachtspunt. Alle geregistreerde deelnemers in een Lasso-administratie hebben ten alle tijden via mijn-Lasso toegang tot hun eigen gegevens, of dit nu de contributiefacturen zijn of de verenigingsdocumenten zoals verslagen en dergelijke. In mijn-Lasso is een privacyverklaring opgenomen waar deelnemers instemming kunnen geven voor de geregistreerde gegevens. Lasso is voorzien van een privacy impact analyse en biedt de benodigde documenten om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Lasso biedt een professionele administratie, het gebruiksgemak is ongekend en biedt vele mogelijkheden. De prijs van Lasso is meer dan concurrerend. Er zijn al mogelijkheden vanaf €660,00 per jaar tot 600 deelnemers met alle faciliteiten die daarbij horen zoals de financiële administratie met incasso mogelijkheid, persoonlijke nieuwsbrieven en nog veel meer. De opstartkosten zijn beperkt en gegevens worden door Lasso overgezet. Interesse? Bel met Wim Dings 06-28975292 of mail met info@lasso-concepten.nl.

Huurdersorganisaties en de AVG

De meeste huurdersorganisaties registreren NAW-gegevens van hun achterban mensen waar zij mee samenwerken. Afhankelijk van de activiteiten hebben deze registraties meer of minder impact op de privacy. Als je bijvoorbeeld klachten registreert voor ondersteuning en gegevens uitwisselt met de woningcorporatie is dat iets anders als je alleen e-mailadressen verzamelt voor nieuwsbrieven.

Dat de AVG ook van toepassing is op huurdersorganisaties is niet zozeer de discussie. De vraag die huurdersorganisaties bezighoudt is in welke mate je aan de slag moet met de AVG. Belangrijk is in ieder geval het bewustzijn. Als organisatie ben je aanspreekbaar op goed bestuur, voldoen aan wet en regelgeving hoort daarbij. Zorg er dan ook voor dat je als organisaties eigenaar bent van je administratie en zorg ervoor dat deze op een centrale plek staat en maak intern goede afspraken over wie wat doet.

Lasso-concepten ondersteunt huurdersorganisaties bij hun AVG-verplichtingen, Wij zorgen voor de benodigde documenten en procedures. Lasso administraties worden voorzien van een impactassessment zodat ten alle tijden aan de wet voldaan kan worden. Als je meer wil weten komen wij graag en vrijblijvend een toelichting geven op de AVG, wat dat voor huurdersorganisaties betekent en hoe wij je daarbij kunnen helpen.

Lasso+ trekt de wijde wereld in…….

Na vier jaar ontwikkelen is het zover, Lasso+ is klaar voor haar klanten en treedt actief naar buiten. Als eerste promotieactiviteit heeft Lasso+ zich gepresenteerd op de landelijke Woonbond Ledendag. Wil je weten wat Lasso+ voor jouw huurdersorganisatie kan betekenen, kijk dan naar dit filmpje en neem gerust contact met Lasso op, www.lasso-concepten.nl

Lasso+ is de complete administratie voor huurdersorganisaties. Lasso+ organiseert en administreert documenten en dossiers, mensen en organisaties, cijfers en budgetten en levert financiële rapporten. Daarbij kun je eenvoudig communiceren met jouw achterban.

Lasso+ is ontwikkeld in de periode 2011 tot heden. In april 2014 is Lasso+ in gebruik genomen door de eerste huurdersorganisaties. Een organisatie van ongeveer 14.000 woningen. In de periode daarna zijn op basis van de eerste ervaringen grote stappen gezet. Niet alleen in functionaliteit maar ook in gebruiksgemak. In de tweede helft 2015 is een ontwikkelgroep opgezet waarin ongeveer 8 huurdersorganisaties hebben meegedaan. Vanuit al die ervaringen is Lasso+ tot volwassenheid gekomen. Dit betekent niet dat we klaar zijn, in tegendeel. Het toenemend aantal gebruikers leidt tot nieuwe wensen en nieuwe inzichten. Lasso+ blijft in ontwikkeling.

Welk doel heb jij onlangs nog gerealiseerd?

De meeste mensen willen hun doelen vaak realiseren vanuit passie en betrokkenheid. Betrokkenheid ontstaat op het moment dat je iets heel belangrijk vind en wellicht ook emotioneel betrokken bij bent. Dan kan het gaan over je eigen belangen of over de belangen van de organisatie waarvoor je werkt. Als je alleen werkt vanuit betrokkenheid loop je het risico minder effectief te zijn. Je loopt verhoogt risico op frustratie en je doelen worden misschien wel niet (helemaal) gerealiseerd.

Daarentegen is het juist wel de betrokkenheid die je in beweging brengt. Maar blijf er voor waken dat de betrokkenheid het niet wint van de invloed. Immers invloed is noodzakelijk om je doelen te realiseren. Als je het idee hebt onvoldoende te bereiken, ga dan met jezelf in gesprek over de verhouding tussen jouw eigen invloed en betrokkenheid.